1398/08/16 13:21
استاندار مركزي با حضوردرشهرستان خنداب ضمن ديدار مردمي و بازديد از پروژه هاي در دست احداث
جناب آقای آقا زاده استاندار مرکزی به اتفاق مقدسی نمایند مردم شهرستانهای اراک ، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ، حاج علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب و مسئولین ارشد استانی و شهرستانی ضمن حضور درشهرستان خنداب و دیدار مردمی از پروژه های در دست اجرا(مجتمع فرهنگی و استخر سرپوشیده) در شهرستان خنداب بازدید و دستوراتی جهت تسریع در بهره برداری این پروژه ها صادر نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved