1398/08/16 13:11
بازديد از پروژه در حال احداث جاده روستاي سيردر
بازدید عبدالرضا حاج علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب به همراه بهاری بخشدار مرکزی از پروژه در حال احداث جاده روستای سیردر خوشبختانه عملیات احداث پلها و ابنیه فنی رو به پایان است و به زودی عملیات تسطیح و زیرسازی آغاز خواهد شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved