1398/08/16 13:09
نشست بهاري بخشدار مركزي با اعضاي شوراي بخش مركزي
نشست بهاری بخشدار مرکزی با اعضای شورای بخش مرکزی به منظور بررسی مباحث و مشکلات سطح بخش و اتخاذ تصمیمات لازم جهت تسریع در انجام پروژه های عمرانی ، بهسازی معابر روستایی ، رفع نواقص راه های مواصلاتی و ...

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved