1397/09/24 09:26
اطلاعيه
به اطلاع ثبت نام کنندگان شرکت در آزمون جذب مسئول امور مالی دهیاری های بخش مرکزی میرساند آزمون فوق روز یکشنبه ۹۷/۹/۲۵ و راس ساعت ۹ صبح در محل بخشداری برگزار میگردد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved