1397/02/26 08:46
توديع و معارفه فرماندار شهرستان خنداب
تودیع و معارفه فرماندار شهرستان خنداب با حضور اقازاده استاندار استان مرکزی و مسئولین استانی و شهرستانی در روز یکشنبه 97/02/23در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved